Meer
Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud

Terug

Updaten 'Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst

Updaten 'Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst
Portefeuillehouder
Mussche A.

We updaten het ‘Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst’. In aansluiting daarop worden er met de bibliotheek prestatie afspraken gemaakt met als pijlers;
1. Jeugd en onderwijs,
2. Participatie en zelfredzaamheid,
3. Persoonlijke ontwikkeling.

We faciliteren daarbij de digitale activering. Aan de bibliotheek wordt gevraagd zich te ontwikkelen tot een professionele partner voor het onderwijs en maatschappelijke instanties en ervoor zorg te dragen dat het aanbod aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners van Staphorst.  

2019 2020 2021 2022

Update Visie op de bibliotheek gemeente Staphorst
Prestatie afspraken met bibliotheek
Invulling convenant laaggeletterdheid

Uitvoering beleid, evaluatie van beleid en evt. bijgesteld beleid

   

Financieel: € 7.000 op Lijst van Investeringen (2019)