Meer
Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan het gesloten convenant laaggeletterdheid

Uitvoering geven aan het gesloten convenant laaggeletterdheid
Portefeuillehouder
Mussche A.

We geven uitvoering aan het in voorjaar 2018 gesloten convenant laaggeletterdheid samen met de bibliotheek en verschillende lokale maatschappelijke partners.

2019 2020 2021 2022

Update Visie op de bibliotheek gemeente Staphorst
Prestatie afspraken met bibliotheek
Invulling convenant laaggeletterdheid

Uitvoering beleid, evaluatie van beleid en evt. bijgesteld beleid