Meer
Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud

Terug

Uitkomsten vitaliteitsscan bespreken en uitwerken tot een plan van aanpak voor Staphorst

Uitkomsten vitaliteitsscan bespreken en uitwerken tot een plan van aanpak voor Staphorst
Portefeuillehouder
Krale B.

Met buurgemeenten en provincie de uitkomsten van de vitaliteitsscan bespreken en uitwerken tot een plan van aanpak voor Staphorst.
De provincie wil pilots uitvoeren met regiogemeenten met als doel revitalisering vakantieparken. Problematie met regiogemeente. Dit kan betrokken worden bij de standpuntbepaling van ons bestuur hoe op langere termijn met de recreatieparken om te gaan.

2019 2020 2021 2022

 

x

   

Financieel: € 10.000 op de Lijst van Investeringen (2020)