Meer
Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud

Terug

Samenstellen lijst met stimuleringsmogelijkheden voor behoud van rieten dak

Samenstellen lijst met stimuleringsmogelijkheden voor behoud van rieten dak
Portefeuillehouder
Mulder L.

Wij gaan de Monumentenadviesraad (MAR) vragen om mede vanuit de uitkomsten van de rietendaken conferentie (nov’17) een lijst met stimuleringsmogelijkheden samen te stellen voor behoud van het rieten dak. Deze maatregelen zullen via een startnotitie worden voorgelegd aan college/raad die vervolgens kan aangeven welke mogelijkheden verder moeten worden uitgewerkt.
NB De MAR is bezig met de oprichting van een lokale stichting die als doel heeft: Behoud van rieten daken in de gemeente Staphorst. Voor de oprichting van een stichting (burgerinitiatief) en de organisatie van een voorlichtingsavond heeft de MAR om een startbudget gevraagd.

2019 2020 2021 2022

Startnotitie Q1