Meer
Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud

Terug

Reestmond

Reestmond
Portefeuillehouder
Mussche A.

Momenteel wordt de herstructurering van Reestmond uitgevoerd overeenkomstig het bestuurlijk vastgestelde (beleids)plan Reestmond in Ontwikkeling. Ook in de toekomst werkt Reestmond in het belang van de werknemers.

Op dit  moment wordt  onderzocht wat de meest passende rechtsvorm is en welk takenpakket voor het toekomstige Reestmond het meest passend is. In 2019 zullen hierover besluiten worden genomen.

2019 2020 2021 2022

Besluitvorming over de rechtsvorm en takenpakket Reestmond