Meer
Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud

Terug

Organiseren van een klankbordgroep, panel of platform

Organiseren van een klankbordgroep, panel of platform
Portefeuillehouder
Segers T.C.

Voor onderwerpen met een brede reikwijdte, of wanneer er afstemming nodig is met veel partijen, gaan we een klankbordgroep, panel of platform organiseren. (Vanuit burgerparticipatie wordt een burgerpanel opgestart.)

2019

2020

2021

2022

  x