Meer
Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud

Terug

Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. wijkagenten

Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. wijkagenten
Portefeuillehouder
Segers T.C.

Doelstellingen stellen we vast in het integraal veiligheidsbeleid 2019-2022.

Concrete afspraken worden verwerkt in een uitvoeringsplan

2019

2020

2021

2022

Integraal veiligheidsplan en 1e jaarschijf

2e jaarschijf

3e jaarschijf

4e jaarschijf

Financieel: € 6.000, structureel