Meer
Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud

Terug

Openbare ruimten aantrekkelijker inrichten om bewegen en sporten te stimuleren

Openbare ruimten aantrekkelijker inrichten om bewegen en sporten te stimuleren
Portefeuillehouder
Krale B.

De openbare ruimten gaan wij aantrekkelijker inrichten om het meer bewegen en sporten te stimuleren. Er vindt een onderzoek plaats naar geschikte of geschikt te maken openbare ruimten voor bewegen en sporten. Wij stimuleren inwonersinitiatieven zoals dit ook is opgenomen in de Omgevingsvisie.

2019 2020 2021 2022

 

Uitkomst onderzoek geschiktheid openbare ruimten

 

Overzicht sport- en beweegvoorzieningen en
voor sport en bewegen geschikte wegen