Meer
Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud

Terug

Ontwikkelen aantrekkelijke recreatiegebieden

Ontwikkelen aantrekkelijke recreatiegebieden
Portefeuillehouder
Krale B.

We gaan uit van een gebiedsgerichte aanpak. De gebieden zijn: De Zwarte Dennen, Olde Maten, De Streek en het Reestdal. Elk gebied heeft speerpunten zoals fietsen, wandelen etc. Dit wordt per gebied uitgewerkt. We streven naar een nauwere samenhang tussen alle gebieden. De gemeente faciliteert.

2019 2020 2021 2022

x

     


Financieel: € 10.000 op Lijst van Investeringen (2019)