Meer
Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud

Terug

Monitoring collegeprogramma

Monitoring collegeprogramma
Portefeuillehouder
Segers T.C.

In oktober 2018 wordt het collegeprogramma ter bespreking aan de Raad worden aangeboden.Monitoring  zal plaatsvinden vanaf het begrotingsjaar 2019 middels de planning&control cyclus. 
Realisatie van de ambities wordt verspreid over de huidige coalitieperiode.

2019 2020 2021 2022

x

x

x x