Meer
Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud

Terug

In gesprek met de dorpsraad Rouveen en vragen naar hun wensen en ideeën over de verkeersafwikkeling in Rouveen

In gesprek met de dorpsraad Rouveen en vragen naar hun wensen en ideeën over de verkeersafwikkeling in Rouveen
Portefeuillehouder
Mussche A.

Er wordt een startnotitie opgesteld. We gaan daarna de dorpsraad Rouveen inschakelen om hun wensen en ideeën over de verkeersafwikkeling in Rouveen kenbaar te maken. Hierbij betrekken wij ook het centrumgebied en de wens om aanleg van bermbeton langs de Schipgravenweg.

2019

2020

2021

2022

Opstellen startnotitie Rapportage ontsluiting Rouveen    

Financieel: € 25.000 opgenomen in de Lijst van Investeringen