Meer
Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud

Terug

Gezondheidsaspect aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld

Gezondheidsaspect aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld
Portefeuillehouder
Mussche A.

Gezondheid is bij uitstek een onderwerp dat betrekking heeft op vele andere beleidsterreinen waaronder jeugd & jongeren, hulp & ondersteuning, werk & inkomen en sport & beweging. Ook in de Omgevingsvisie wordt gezondheid met betrekking tot het fysieke en sociale domein nadrukkelijk genoemd. We gaan het gezondheidsaspect bij deze beleidsterreinen aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld om tot integraal beleid te komen. We dragen zorg voor borging.

2019 2020 2021 2022

x

x

x x