Portefeuilleverdeling

Inhoud

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling is hieronder aangegeven.

Burgemeester T.C. (Theo) Segers
-
Algemeen bestuur

- Wettelijke taken - integriteit en rechtsbescherming
- Intergemeentelijke en regionale samenwerking
- Openbare orde en veiligheid
- Personeel en organisatie
- Cultuur
- Burgerparticipatie

Wethouder L. (Lucas) Mulder (SGP)
- Ruimtelijke ordening

- Wonen, sociale leefomgeving
- Onderwijs
- Financiën
- Belastingen - Gegevensbeheer
- Landbouw, landschap en waterschap
- Milieu
- Rijksmonumenten

Wethouder A. (Alwin) Mussche (ChristenUnie)
-
Sociaal Domein - Wmo, Jeugdzorg en (Arbeids)participatie

- Gezondheid
- Verkeer en vervoer (beleid)
- Duurzaamheid
- Dorps- en wijkraden
- Bibliotheek Wethouder

B. (Bert) Krale (CDA) 
- Sport
- Economie
- Recreatie en toerisme
- Verkeer en vervoer (uitvoering)
- Openbare werken
- Toezicht
- Gemeentelijke gebouwen
- Evenementen


Projecten, programma's en 'open einden'

Woningbouw 'De Slagen' Wethouder Mulder
Overleg met Staphorst Ontwikkeling Wethouder Mulder
Windenergie (taakstelling provincie) Projectwethouder, dhr. Mussche
Huis van de gemeenschap Projectwethouder, dhr. Krale
EPOS (programma) Wethouder Mulder
Hart van Staphorst (inclusief Museumsteeg en Muldersweg, programma) Projectwethouder, dhr. Mulder
Dienstverlening (programma) Burgemeester Segers
Doorontwikkeling organisatie (programma) Burgemeester Segers
Verkiezingen Burgemeester Segers
Hooikammer Projectwethouder, dhr. Mulder
Lelystad airport Projectwethouder, drh. Mussche
Bedrijventerreinen Wethouder Krale
Ruilverkaveling Wethouder Mulder
Laaggeletterdheid Wethouder Mussche
Bomen exclusief landinrichting Wethouder Krale
Gebiedsproces Olde Maten Wethouder Krale
Treinhalte Wethouder Mussche
Afrit A28 Wethouder Mussche
Winkelhart Projectwethouder, dhr. Krale
Culturele vormingsactiviteiten Burgemeester Segers
Toegang 0-100 Wethouder Mussche
Beleidsintegratie Burgemeester Segers
Revitalisatie recreatieparken Projectwethouder, dhr. Krale


Projectwethouder
De Projectwethouder treedt in principe niet in de portefeuille van de andere bestuurders, hij bewaakt de integraliteit, voert in de raad het woord daar waar het project als geheel besproken wordt. Uitgangspunt is vanuit collegialiteit samen vorm geven aan een zo goed mogelijk resultaat. Elke bestuurder draagt er ook zorg voor het college als geheel zo goed mogelijk aangehaakt te houden bij regionale en/of ontwikkelingen die politiek van enige importantie zijn.

Vervangen bij afwezigheid
Wethouder Mulder en Krale vervangen elkaar bij afwezigheid.

Burgemeester Segers en wethouder Mussche vervangen elkaar onderling. Let wel, dit betreft de portefeuilles.

Waarnemend burgemeester
De bijzondere bevoegdheden en (wettelijke) taken van de burgemeester worden tot aanvang van volgend jaar bij afwezigheid van de burgemeester waargenomen door wethouder Krale (voorheen noemden we dit het locoburgemeesterschap). Voor wethouder Mulder en Mussche worden de opleidingen en trainingen gepland.Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud