Meer
Publicatiedatum: 02-11-2018

Inhoud

Terug

Continueren huidig systeem van omgekeerd inzamelen

Continueren huidig systeem van omgekeerd inzamelen
Portefeuillehouder
Mulder L.

We continueren het huidige systeem van omgekeerd inzamelen laagfrequent (restafval inzameling eens per 8 weken en brengmogelijkheid naar ondergronds verzamelsysteem).

2019 2020 2021 2022

x

x

x x