Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties

Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties
Portefeuillehouder
Jaspers Faijer B.

Status
Permanent

Het college deelt de mening dat inbreiding voor uitbreiding gaat. In de structuurvisie is al gekeken naar de bestaande initiatieven voor inbreiding. Indien slechts bij één boerderij de functie wijzigt, is splitsen het goede instrument.Toelichting

G
Tijd