Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

WMO-beleid gestalte geven in samenwerking met lokale partijen

WMO-beleid gestalte geven in samenwerking met lokale partijen
Portefeuillehouder
Jaspers Faijer B.

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 27-11-2015

In samenwerking met lokale betrokken partijen zoals gezondheidszorg, ouderenwerk, mantelzorgers en vrijwilligers zal het Wmo beleid verder gestalte krijgen. Centraal in het beleid staat de vraag wat de inwoner nodig heeft voor zijn zelfredzaamheid en om te kunnen participeren in de maatschappij. De nadruk hierbij zal liggen op het eigen sociale netwerk waarbij het uitgangspunt is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. De gemeente zal algemene voorzieningen treffen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Voor wie een algemene voorziening niet toereikend is kan een beroep gedaan worden op een maatwerkvoorziening. Hiermee willen we een inclusieve samenleving bereiken.Toelichting

G
Tijd