Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Wijk- en dorpsraden faciliteren

Wijk- en  dorpsraden faciliteren
Portefeuillehouder
Jaspers Faijer B.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014

Goed functionerende en georganiseerde wijk- en dorpsraden worden gefaciliteerd i.h.k.v. handelingsvrijheid. Zie 1.4.4.Toelichting

G
Tijd