Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Waar mogelijk SROI

Waar mogelijk SROI
Portefeuillehouder
Krale B.

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 27-11-2015

In het inkoop- en aanbestedingsbeleid is aangegeven dat de gemeente, daar waar mogelijk, social return on investment (SROI) verwerkt bij inkoop- en aanbestedingstrajecten vanaf € 200.000. De gestelde eisen ten aanzien van SROI worden per aanbestedingstraject vastgesteld.Toelichting

G
Tijd