Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief

Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief
Portefeuillehouder
Segers T.C.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015

Het optimaal inrichten van de uitvoering van de taken is een onderdeel van het Veiligheidsplan.Toelichting

G
Tijd