Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Uitvoering van participatiewet

Uitvoering van participatiewet
Portefeuillehouder
Krale B.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014

Intern zal de gemeente zich moeten voorbereiden op de nieuwe taken. Het wachten is nu op de definitieve beleidsplannen en wetteksten die in de loop van het derde kwartaal 2014 worden verwacht. Dit zal duidelijkheid moeten geven wat betreft procesbeschrijving, administratieve systemen, informatievoorziening, invulling nieuwe functies, scholing medewerkers en het vrij maken van voldoende capaciteit om de nieuwe werkzaamheden en mogelijke fricties op te kunnen vangen.Toelichting

G
Tijd