Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan duurzaamheidsactieplan

Uitvoering geven aan duurzaamheidsactieplan
Portefeuillehouder
Krale B.

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015

De gemeente heeft de intentie om voortrekker te zijn bij de gemeentelijke gebouwen. In de lijst van investeringen zijn hiervoor investeringsmiddelen geraamd: € 300.000 gemeentelijke gebouwen en € 50.000 jaarlijks voor uitvoering programma duurzaamheid = uitvoeringskosten. Tevens zal uitvoering worden gegeven aan het duurzaamheidsactieplan bestaande uit 13 projecten. Dit onderdeel sluit aan bij coalitieakkoord 8.3.1 t.m. 8.3.5 diverse maatregelingen in het kader van duurzaamheidToelichting

O
Tijd