Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Toepassing volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit

Toepassing volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit
Portefeuillehouder
Krale B.

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 27-11-2015

Overheden moeten opdrachten uitwerken volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit, zodat de eisen en voorwaarden die worden gesteld bij een aanbesteding, in verhouding staan tot de aan te besteden opdracht. Het college beschouwt deze voorschriften als het maximum aan te stellen eisen, voorwaarden, etcToelichting

G
Tijd