Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen en nieuwkomers

Terugdringen van laaggeletterdheid onder allochtonen en nieuwkomers
Portefeuillehouder
Krale B.

Status
Permanent

Het bieden van (extra ondersteuning in) taalonderwijs.
De toestroom van vluchtelingen/nieuwkomers is de afgelopen jaren zodanig fors geweest dat de beschikbare middelen voor (ondersteuning van) taalonderwijs tekort schieten. Daarnaast wordt geconstateerd dat het taalniveau van degene die de inburgering afronden onvoldoende is. Na die periode blijft taalonderricht nodig. Hiervoor is een bedrag opgenomen op de investeringslijst van € 15.000,-.Toelichting

G
Tijd