Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Sturen op risico's bij het monitoren van de decentralisatiegelden

Sturen op risico's bij het monitoren van de decentralisatiegelden
Portefeuillehouder
Jong S, de

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 29-11-2015

Gestuurd zal worden op het beheersen van risico’s en daar zal risicomanagement een noodzakelijk sturingsinstrument zijn en structurele aandacht eisen.Toelichting

G
Tijd