Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Steekproefsgewijs controle op geluidnormen en alcoholcontrole minderjarigen

Steekproefsgewijs controle op geluidnormen en alcoholcontrole minderjarigen
Portefeuillehouder
Segers T.C.

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 29-11-2015

Qua geluidsnormen wordt jaarlijks steekproefsgewijs gecontroleerd. Ook bij grote evenementen waar alcohol wordt verstrekt, wordt steekproefsgewijs gecontroleerd op de verstrekking van alcohol aan minderjarigen.Toelichting

G
Tijd