Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Social return gemeente

Social return gemeente
Portefeuillehouder
Krale B.

Status
Permanent

Op grond van het Sociaal Akkoord van april 2013 zullen werkgevers in de marktsector en overheidsorganisaties vanaf 2014 banen open stellen voor mensen met een beperking. Het college zal deze Participatieplaatsen conform het Sociaal Akkoord in de gemeentelijke organisatie realiseren. Bij de a.s. besluitvorming over het realiseren van beschutte werkplekken zal het college rekening houden met de opmerking in het coalitieakkoord.

 Toelichting

G
Tijd