Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Parkeernorm 2.0 instellen

Parkeernorm 2.0 instellen
Portefeuillehouder
Jong S, de

Status
Permanent

Waar bestaande afspraken dit niet in de weg staan, hanteert het college bij het opstellen van nieuwe plannen de norm van 2,0. Bij al in ontwikkeling zijnde plannen zal worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de nu gehanteerde norm te verruimen. Voor De Slagen zijn 10 jaar geleden afspraken gemaakt, dus wordt hierover overleg gepleegd met de projectontwikkelaar.Toelichting

G
Tijd