Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen

OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen
Portefeuillehouder
Jong S, de

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 10-12-2015

Het college streeft erna om de OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen.Toelichting

G
Tijd