Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Opstellen structuurvisie buitengebied

Opstellen structuurvisie buitengebied
Portefeuillehouder
Jaspers Faijer B.

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015

In 2015 zal gestart moeten worden met de herziening van de Kadernota voor het Buitengebied. De nota geeft burgers meer duidelijkheid over de mogelijkheden in het buitengebied en de voorwaarden voor participatie in de planontwikkelingen. De provincie zal minder direct bij de plannen betrokken hoeven te worden waardoor de doorlooptijd van procedures beperkt wordt. Voor het opstellen van de nota zal een externe deskundigheid benodigd zijn. De kosten hiervoor worden geschat op ongeveer € 40.000.Toelichting

G
Tijd