Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan

Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan
Portefeuillehouder
Jong S, de

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015

De lopende verkeerszaken en beleidsdocumenten die de afgelopen jaren geschreven zijn, worden in 2015 geïnventariseerd. De verkeersleefbaarheid krijgt volle aandacht. De doorstroming in het centrumgebied moet verbeterd worden. Er zal een verkeerscirculatieplan worden opgesteld. Voorgesteld wordt om hiervoor € 20.000 in de begroting van 2015 op te nemen. Na afweging heeft ons college besloten om hiervoor € 50.000 op te nemen in de lijst van investeringen 2015.Toelichting

G
Tijd