Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Oprichten netwerkorganisatie CWO, tweede schil + Kernteam.

Oprichten netwerkorganisatie CWO, tweede schil + Kernteam.
Portefeuillehouder
Jaspers Faijer B.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015

De toegang voor inwoners die een beroep doen op zorg en ondersteuning in het kader van de Participatiewet en de Wmo wordt vormgegeven door CWO, een op te richten netwerkorganisatie vergelijkbaar met het CJG. Er zal gewerkt worden met een kernteam en een tweede schil. Op regionaal niveau is er samenwerking gezocht met zorgverzekeraar Achmea om afspraken te maken over de inkoop van een wijkverpleegkundige die in het kernteam plaats zal nemen.Toelichting

G
Tijd