Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Openingstijden, dienstverlening en klacht- en verbeterlijn

Openingstijden, dienstverlening en klacht- en verbeterlijn
Portefeuillehouder
Jong S, de

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015

In het 1e kwartaal van 2015 wordt gevraagd naar de wensen en behoeften van de burgers. Daarin komen o.a. aan de orde de openingstijden, de klanttevredenheid over de dienstverlening / contacten, de cultuur, de vraag ‘Wat had u anders willen zien’, etc. Op basis van de uitkomsten wordt medio 2015 een voorstel gedaan over de openingstijden en het instellen van een klacht- en verbeterlijn. Omdat wij na het instellen van de klacht- en verbeterlijn permanent signalen krijgen, stellen wij voor deze uitgebreide en bewerkelijke enquete om de vier (in plaats van twee) jaar te houden.Toelichting

G
Tijd