Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten

Ontwikkeling fietspaden zodat aansluiting ontstaat met fietspaden buurgemeenten
Portefeuillehouder
Jong S, de

Status
Moet nog starten

Planning
Startdatum: 01-01-2016

Door de aanleg van een “fietssnelweg” tussen de Gorterlaan en de lichtmis ontstaat er een betere ontsluiting aan de zuidkant van Staphorst. Dit onderwerp staat al in het coalitieakkoord (4.1.6) waarbij uitvoering gepland staat voor 2017, dit wordt nu naar voren gehaald. Het college gaat geen uitvoering geven aan de aanleg van een openbare weg tussen de Gorterlaan en de lichtmis.

Wat mag het kosten?

Betere ontsluiting Staphorst aan de Zuidkant (Gorterlaan-lichtmis). In de lijst van investeringen is € 1.6 milj. opgenomen voor het jaar 2016.Toelichting

G
Tijd