Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid

Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid
Portefeuillehouder
Jong S, de

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014

Er moet gekeken worden naar de aanwezige competenties van de medewerkers. Wanneer is bijscholing noodzakelijk en zijn er competenties die nu niet of nauwelijks benut worden? Door het ontwikkelen van een strategische samenhang tussen de verschillende beleidsonderdelen kan het personeelsbeleid dit proces in brede zin ondersteunen. Dit is inmiddels opgepakt. Uitvoering van dit personeelsbeleid kan tot gevolg hebben dat medewerkers begeleid moeten worden naar een mogelijk andere interne of externe functie. Deze kosten (doorontwikkeling/mobiliteit) worden de komende 2 jaar geraamd op € 50.000 p/j.Toelichting

G
Tijd