Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening

Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening
Portefeuillehouder
Jaspers Faijer B.

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014

Dit wordt opgepakt in het kader van het art.213a onderzoek. Dit onderzoek is gericht op een efficiencyslag in de planologische procedures. Hierbij gaat het om efficiency en mogelijke vereenvoudiging van procedures. Er wordt ook gekeken naar de communicatie met aanvragers, hebben we de vraag voldoende helder en welke vaste communicatiemomenten spreken we af met de aanvragers. Daarnaast wordt ook de kostendekkenheid bekeken. Wij stellen ons voor dat de taskforce (punt 8.5.9) betrokken wordt bij de voortgang van het 213a-onderzoek. In het 4e kwartaal van 2014 worden de eerste resultaten aan het college voorgelegd. Begin 2015 worden de uitkomsten en het vervolg aan de raad aangeboden.Toelichting

G
Tijd