Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Mogelijk maken van breedtesport

Mogelijk maken van breedtesport
Portefeuillehouder
Krale B.

Status
Permanent

Op grond van de Kadernota Sport kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden bijdragen aan sobere en functionele accommodaties.Toelichting

G
Tijd