Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Meerjarenoverzicht lasten burgers

Meerjarenoverzicht lasten burgers
Portefeuillehouder
Jong S, de

Status
Permanent

In de paragraaf lokale heffingen wordt hier voldoende aandacht aan besteed.Toelichting

G
Tijd