Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen

Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen
Portefeuillehouder
Jaspers Faijer B.

Status
Moet nog starten

Planning
Startdatum: 01-01-2015

Het college komt met een concreet maatregelenpakket om de leefbaarheid te versterken. Hiervoor is in de lijst van investeringen een bedrag opgenomen van € 50.000.Toelichting

G
Tijd