Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’

Invulling geven aan beleidsplan ‘We doen het samen’
Portefeuillehouder
Jong S, de

Status
Permanent

Jeugd- en jongerenwerk wordt op velerlei gebied opgepakt, zoals: CJG, Jongerenwerk, etc. Dit is al bestaand beleid en wordt gecontinueerd. Onder bovenstaande actiepunten zijn deze al opgenomen in het coalitieakkoord.Toelichting

G
Tijd