Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

In exploitatie nemen Oosterparallelweg

In exploitatie nemen Oosterparallelweg
Portefeuillehouder
Krale B.

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 01-01-2016

Eind 2015 wordt industrieterrein Oosterparallelweg in exploitatie genomen. Hierbij vervult de gemeente regierol. Toelichting

G
Tijd