Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs

In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs
Portefeuillehouder
Jong S, de

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014

Kinderen die zorg ontvangen vanuit de regeling van passend onderwijs hebben daarnaast in een aantal situaties ook aanvullende zorg nodig vanuit de jeugdzorg (nieuwe taak gemeente). Het is belangrijk, dat beide vormen van zorg goed op elkaar aansluiten en elkaar versterken. De kinderen hebben er baat bij, het komt de effectiviteit van de zorg ten goede en kinderen die zich goed ontwikkelen presteren ook beter op school. Met de scholen vindt in 2014 een nadere verkenning plaats wat hierin mogelijk en wenselijk is. Dit wordt vertaald in een concreet plan van aanpak, dat in november 2014 gereed is.Toelichting

G
Tijd