Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen kerken en gemeente

Hogere frequentie van bijeenkomsten tussen  kerken en gemeente
Portefeuillehouder
Jaspers Faijer B.

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 01-01-2014

Het college hecht veel waarde aan het Predikantenoverleg en aan het overleg met diaconiën over de Wmo. In toekomst zal er meer overleg en samenwerking zijn met de Diaconiën in het kader van het netwerk rondom Centrum Werk en Ondersteuning.Toelichting

G
Tijd