Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Het behouden van zorg en wonen in woonkernen

Het behouden van zorg en wonen in woonkernen
Portefeuillehouder
Jaspers Faijer B.

Status
Permanent

In elke kern wordt een woonservicegebied gerealiseerd, waarin voorzieningen zijn ten aanzien van wonen, zorg en welzijn. Doel is o.a. om inwoners in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning of woonomgeving te wonen. Eén van de voorzieningen is dagbesteding, o.a. ter voorkoming van vereenzaming.Toelichting

G
Tijd