Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Het behouden van eigen democratische legitimatie

Het behouden van eigen democratische legitimatie
Portefeuillehouder
Segers T.C.

Status
Gestart, nog niet gereed

De raad wordt in een vroeg stadium geïnformeerd op hoofdzaken en beleidsvoornemens ten aanzien van intergemeentelijke samenwerking. Er wordt periodiek en onafhankelijk van andere informatie verslag gedaan van overleg tussen samenwerkende organisatie.Toelichting

G
Tijd