Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Herzien huidig systeem huishoudelijke hulp

Herzien huidig systeem huishoudelijke hulp
Portefeuillehouder
Jaspers Faijer B.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015

Het budget voor de huishoudelijke hulp wordt door het Rijk in 2015 beleidsmatig met 40% gekort. Het huidige systeem van huishoudelijke hulp zal daarom moeten worden herzien. In plaats van huishoudelijke hulp dient er een maatwerkvoorziening te komen alleen voor de mensen die het werkelijk nodig hebben en dit niet uit eigen middelen kunnen betalen. Hierover zal overleg worden gevoerd met de WMO Raad.Toelichting

G
Tijd