Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Handhaven combinatiefunctionaris

Handhaven combinatiefunctionaris
Portefeuillehouder
Jong S, de

Status
Permanent

De scholen hebben binnen de eigen formatie bevoegde (vak-)- leerkrachten bewegingsonderwijs. Gekwalificeerd bewegings- onderwijs is dus verzekerd. De vakleerkrachten vormen de co-financiering voor de regeling sport en bewegen in de buurt. Mocht de regeling sport en bewegen ophouden, dan loopt de voortzetting van de buurt-beweeg/sportcoach gevaar.Toelichting

G
Tijd