Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Handelingssvrijheid dorps- en wijkraden

Handelingssvrijheid dorps- en wijkraden
Portefeuillehouder
Jaspers Faijer B.

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015

Dit is al enige tijd onderwerp van gesprek tussen het college en de dorps- en wijkraden. In het eerste kwartaal 2015 zal hen een concreet voorstel met handelingsvrijheid binnen kaders en verantwoording achteraf worden gedaan. Als zij daarmee instemmen, kan dit in 2015 worden ingevoerd.Toelichting

G
Tijd