Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Gemeente maakt afspraken over gegevesnuitwisseling en privacy

Gemeente maakt afspraken over gegevesnuitwisseling en privacy
Portefeuillehouder
Jong S, de

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014

Gemeente maakt afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming en met gecertificeerde instellingen over gegevesnuitwisseling en privacy. Een actief samenwerkingsverband binnen de regio IJsselland is hierbij gewenst. Toelichting

G
Tijd