Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Evaluatie reorganisatie

Evaluatie reorganisatie
Portefeuillehouder
Jong S, de

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015

2 jaar geleden is een ambtelijke reorganisatie doorgevoerd. Het is gebruikelijk om na 1 of 2 jaar te kijken in hoeverre alle veranderingen op de afdelingen en posities zijn uitgevallen zoals verwacht. Vaak worden op enkele functies/posities nog correcties doorgevoerd omdat mensen zich niet op de juiste plek voelen of minder functioneren als verwacht. Er zal een evaluatie plaatsvinden van de ingezette reorganisatie en daar waar mogelijk zullen verbeterpunten worden aangepast. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zullen aanpassingen plaatsvinden in de organisatie.

Wat mag het kosten?

Voorlopig wordt hiervoor een éénmalig bedrag geraamd van € 500.000.Toelichting

G
Tijd