Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Duidelijkheid locatie dienstencentrum

Duidelijkheid locatie dienstencentrum
Portefeuillehouder
Jaspers Faijer B.

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015

Ambtelijk is hier onlangs een start mee gemaakt. Het 1e deel van het programma: Uitvoering projectplan wordt gedekt uit het budget dat is vastgesteld voor de uitvoering van Woonservicegebieden. Vanaf ontwerpfase zal er een krediet voor inhuur architecten e.d. worden aangevraagd bij de Raad.Toelichting

G
Tijd